Stichting Hospice Martinus

Stichting Hospice Martinus heeft ten doel de terminale zorgverlening in de Liemers (mede) gestalte te geven. Onder deze zorgverlening wordt verstaan zowel het ondersteunen en/of begeleiden van personen in hun laatste levensfase, die daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied, als ook de zorgverlening aan familie en andere naastbetrokkenen. Om dit doel te realiseren beschikt Hospice Martinus onder meer over twee compleet ingerichte appartementen met een eigen ingang en sanitaire voorzieningen. Een hospice-appartement in Meulenvelden in Didam en één hospice-appartement in Thuvine in Duiven. Dit zijn 'bijna thuis' voorzieningen waar desgewenst 24 uur per dag palliatieve terminale zorg, ondersteuning en begeleiding wordt geboden.

www.hospicemartinusdeliemers.nl