AR video

In het verdriet van het moment, gaan veel zaken langs nabestaanden heen rondom een uitvaart. Terwijl juist een waardig en respectvol afscheid een waardevol element vormt in de rouwverwerking. Het vastleggen van hetgeen voor, tijdens en na de crematie of begrafenis plaatsvindt, betekent daarom voor veel mensen een belangrijke steun.

Ook als mensen ziek of niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn, kan een ingetogen videoreportage van het afscheid een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces betekenen. Een delen van het verdriet, maar zeker ook het een plek geven van het verlies. Een delen ook van de dankbare voldoening dat er op een passende manier afscheid is genomen. Kleine kinderen die nog te jong zijn om te beseffen wat er gebeurt, kunnen later met vragen komen. Als ze wat ouder zijn, betekent het bewust kunnen meebeleven van het afscheid van bijvoorbeeld vader, moeder, broer of zus dat het gemis makkelijker een plaats krijgt in het leven. Zo kunnen zij zich hun eigen afscheid bewust worden.

AR Video uit Veenendaal heeft jarenlange ervaring in het respectvol en zo onopvallend mogelijk vastleggen van uitvaarten. Wij verzorgen beeld en geluid zonder als storend ervaren te worden. Behalve tijdens de uitvaart, kunnen wij ook thuis of tijdens de condoleance kostbare momenten vastleggen voor later. Desgewenst kan muziek naar keuze in de reportage verwerkt worden.

AR Video verzorgt ook audiovisuele diensten rondom uitvaarten. De mogelijkheden zijn:

  • Geluidsversterking en/of videopresentatie op lokatie.
  • Directe beeldverbinding en presentatie op korte afstand binnen een lokatie.
  • Directe beeldverbinding en presentatie tussen 2 lokaties (ook op grote afstand binnen Nederland).
  • Live uitzending op internet.

Bezoek ons op www.terugkijkenopeenpassendafscheid.nl voor meer informatie, in het gastenboek treft u veel waarderende reacties van nabestaanden.