De Blauwe einder

De Blauwe Einder - Spreken bij uitvaarten

Als een mens sterft, eindigt zijn levensverhaal, een verhaal dat hij zonder woorden schreef met alles wat hij deed, dacht en zei. Dit verhaal kan woorden krijgen. Het kan verteld worden, omdat het nog leeft in de herinnering van anderen die met hem opgetrokken zijn. Zij kunnen een beeld schetsen van zijn levensweg, van de keuzes die hij heeft moeten maken en van de waardevolle of moeilijke momenten die zij samen met hem beleefd hebben.

De Blauwe Einder probeert het levensverhaal van de overledene te verwoorden door te luisteren naar hen die hem goed gekend hebben. Zij tekent het op zodat het tijdens de afscheidsdienst uitgesproken kan worden. Als het de nabestaanden zwaar valt het verhaal zelf te vertellen, kan De Blauwe Einder deze taak op zich nemen.

Ook verzorgt de Blauwe Einder verschillende workshops: Euthanasie en Zelfdoding / Lijden en verlies / Sterven en overledenen / Ziel en levenslessen (i.s.m. het Eeuwig Leven Instituut).

Deze workshops zijn bestemd voor mensen die antwoorden zoeken op of van gedachten willen wisselen over het 'waarom' van alles, voor hen die hopen of weten dat er 'iets meer is' dan wat we gewoonlijk zien.

www.deblauweeinder.nl